Behovsanalys

Utbildning har olika former för olika ändamål. För att välja rätt är det flera saker som behöver tas i beaktande. Vad är ämnet, vilken är målgruppen och vad är syftet? Vi vet att en utbildning kan vara väldesignad, med engagerade lärare och bra innehåll, men om målet med utbildningen inte är tydligt för studenterna så faller den ändå. Det är därför viktigt att göra en behovsanalys innan fördjupning i ämnet sker.

Teoretiska ämnen lider extra mycket av vaga mål. Om en anställd inte kan relatera ämnet till sina arbetssysslor är risken stor att utbildningen är bortglömd om en vecka eller två. Hur skapar vi då rätt förutsättningar? Identifiera först vad utbildningen ska åstadkomma och vem utbildningen är riktad till. Bestäm vad som ska vara uppnått efter avslutad kurs och kartlägg vilka luckor som behöver fyllas i elevernas kunskaper för att de ska nå dit. När vi har identifierat målgrupp och syfte kan vi börja skräddarsy utbildningen. Ofta finns det redan mycket material som går att återanvända i form av video, instruktionsmanualer och presentationer. Dessa kan anpassas i språk, innehåll och format och används med fördel som grund för nya utbildningar. 

Andra behov, som uppföljning och certifiering, tas också i beaktande för att få ut det mesta av utbildningen och göra den så kostnadseffektiv som möjligt.

  • Se till att definiera tydliga, mätbara mål med er utbildning.

E-learning

De flesta av oss har nog en dag suttit framför arbetsdatorn med en monoton röst i lurarna och halvengagerat lyssnat på trista utbildningar på intranätet. Detta är inte vad vi kallar e-learning. En e-learning ska vara spännande, engagerande och med information som klistrar sig fast på insidan av skallbenet!

Alla lär sig på olika sätt. Vissa vill ha korta pass på max fem minuter, andra föredrar en flexibel, mobil lösning att använda där de är, när tid finns. Barn lär sig genom lek. Vi vill påstå att detta även gäller för oss vuxna. Genom spelifiering är det möjligt att skapa interaktiva uppgifter, tävling mellan olika elever eller en enkel story att följa. Att använda både bild, text, video och speakerröst gör att flera sinnen kittlas. Med interaktiva uppgifter, eller en simulator, går det även att träna muskelminnet.

Många företag har redan en del utbildningsmaterial av varierande kvalitet i PowerPoint-format. Med enkla handpålägg går det att fräscha upp detta och ta det in i dagens e-learningstruktur. Genom att dessutom lägga till en adminmodul (Learning Management System, LMS) kan utbildningarna förmedlas och förvaltas på ett enkelt sätt. Det viktiga är att hitta en form som passar just ert företag och er målgrupp.

  • Inventera vilken information ni redan har i PowerPoint-format och återanvänd denna som bas för att skapa e-learning.

Klassrumsutbildning

Klassrum är överlägset, säger nog många som testat olika former av lärande. Det stämmer för de allra flesta, under rätt förhållanden. Ingen utbildning, oavsett upplägg, är en bra utbildning utan tydliga mål och god pedagogik. Numera har många företag och organisationer gått mer mot onlineutbildningKostnaderna blir betydligt lägre jämfört med att ha anställda lärare, tillgängliga klassrum och tid för planering och förberedelse. Klassrumsutbildningar är dock fortfarande viktiga för många praktiska moment. Relationen mellan lärare och elever kommer förmodligen aldrig att ersättas fullt ut med teknik. 

Faktum är att många människor behöver se, vrida och vända på saker för att förstå dem och hur de relaterar till deras vardag.

Att läsa eller interagera med en simulation eller modell är aldrig samma sak som att faktiskt sätta sig med en arbetsuppgift och utföra den tillsammans med en erfaren lärare. I kombination med att sitta tillsammans med andra elever med olika bakgrund och kompetens, i en strukturerad miljö där alla vill lära sig ämnet, skapas synergier för lärande som är svåra att slå.

  • Traditionellt klassrumslärande kan med stor fördel kombineras med andra former av lärande. Övningar online, med forum och chattar där elever kan repetera och diskutera ämnet, ger personer med olika inlärningssätt fler möjligheter att angripa ämnet, när och var det passar dem. 

Onlineutbildning - distansutbildning

Behovet av att utbilda personal har alltid funnits, men sätten att göra det på utvecklas hela tiden. Det är fortfarande vanligt att en kursledare åker land och rike runt för att träffa grupper som har ett utbildningsbehov. För att minska restider och kostnader för lokaler och lärare utvecklades e-learning.

E-learning är bra för att utbilda stora grupper över stora avstånd. Det kan dock vara en nackdel att eleverna tappar den direktkontakt mellan elev och lärare som en klassrumsutbildning ger. 

En onlineutbildning, eller distansutbildning, är en bra lösning på detta. Läraren presenterar utbildningen live över nätet och eleverna, oavsett var de sitter, kan ställa frågor och få svar direkt.

Förutsättningarna som krävs för en distansutbildning är i grunden ganska enkla. Som lärare behöver du en dator där du kan presentera material genom en video-chatt (tex Microsoft Teams). Det går även att lägga sin utbildning i ett Learning Management System (LMS), som är anpassat för distansutbildningar. Fördelen med detta är att man i samma LMS kan skapa uppgifter inför certifiering och man får även en gemensam arbetsarea med chatt och forum för både lärare och elever.
Detta minskar den manuella administrationen.

  • Med ett förberett manus och en guide innan kursstart blir det mindre överraskningar under föreläsningen.
  • Gruppdiskussioner är svårt, håll hellre en ledd diskussion där läraren delar ut ordet till en elev i taget.

Utbildningsmaterial

En lyckad utbildning kräver ett bra utbildningsmaterial. För att hjälpa eleven att komma ihåg en så stor del som möjligt har vi vissa knep och verktyg till vårt förfogande. Ju fler sinnen som berörs, desto lättare kommer du ihåg. Om du inte bara ser en text, utan även hör en speaker, så minns du mer. Genom att lägga in en simulator där eleven kan öva inom ett gränssnitt går det dessutom att träna muskelminnet. Simulatorer och andra interaktiva moment som övningar och quiz gör dessutom att eleven ständigt håller sig aktiv och alert, vilket är en förutsättning för att informationen ska fastna. 

I ett bra utbildningsmaterial krävs det att varje enskild del håller så hög kvalitet som möjligt. Vi arbetar därför med olika kompetenser för att bygga utbildningar. Vi har grafiker som ritar bilder, tekniska skribenter som skriver texter och pedagoger som bygger utbildningsstrukturer. Tillsammans jobbar vi alla mot utbildning som inte bara är lätt att ta till sig, utan dessutom är intressant och underhållande att gå. 

Vi ser en spännande framtid där behovet för utbildning kommer att öka, samtidigt som teknikerna och möjligheterna blir fler. Vi kan redan idag komplettera ett utbildningsmaterial för en klassrumsutbildning med en Virtual Reality-lösning (VR) där eleven kan kliva in i ämnet och inte bara lyssna, utan även se, känna och vrida på innehållet!

  • Kombinera flera olika typer av utbildningsmaterial för bästa inlärningsresultat.