Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

Behovsanalys

För att välja rätt form av utbildning är det flera saker som behöver tas i beaktande. Vad är ämnet, vilken är målgruppen och vad är syftet? Vi vet att en utbildning kan vara väldesignad, med engagerade lärare och bra innehåll, men om målet med utbildningen inte är tydligt för studenterna så faller den ändå. Det är därför viktigt att göra en behovsanalys. Teoretiska ämnen lider extra mycket av vaga mål. Om en anställd inte kan relatera ämnet till sina arbetssysslor är risken stor att utbildningen är bortglömd om en vecka eller två.

Identifiera först vad utbildningen ska åstadkomma och vem utbildningen är riktad till. Bestäm vad som ska vara uppnått efter avslutad kurs och kartlägg vilka luckor som behöver fyllas i elevernas kunskaper för att de ska nå dit. 

När vi har identifierat målgrupp och syfte kan vi börja skräddarsy utbildningen. Ofta finns det redan mycket material som i form av video, instruktionsmanualer och presentationer som kan användas som grund för nya utbildningar. Dessa kan då anpassas i språk, innehåll och format.

Andra behov, som uppföljning och certifiering, tas också i beaktande för att få ut det mesta av utbildningen och göra den så kostnadseffektiv som möjligt.

  • Se till att definiera tydliga, mätbara mål med er utbildning.

E-learning

En e-learning ska vara engagerande, spännande och innehålla information som uppfattas som relevant. Alla lär sig på olika sätt, vissa vill ha korta pass på max fem minuter medans andra föredrar en flexibel lösning som kan användas när och vart dom vill. Barn lär sig genom lek och vi vill påstå att detta även gäller för oss vuxna. Genom spelifiering är det möjligt att skapa interaktiva uppgifter, tävling mellan olika elever eller en enkel story att följa. Att använda både bild, text, video och speakerröst gör att flera sinnen aktiveras. Med interaktiva uppgifter, eller en simulator, går det även att träna muskelminnet.

Många företag har redan en del utbildningsmaterial av varierande kvalitet i PowerPoint-format. Med enkla handpålägg går det att fräscha upp detta och ta in det i en e-learningstruktur. Genom att dessutom lägga till en adminmodul (Learning Management System, LMS) kan utbildningarna förmedlas och förvaltas på ett enkelt sätt.

  • Inventera vilken information ni redan har i PowerPoint-format och återanvänd denna som bas för att skapa e-learning.

Klassrumsutbildning

Även om det blir allt vanligare att övergå i onlineutbildning så är klassrumsutbildningar fortfarande viktiga för praktiska moment. Faktum är att många människor behöver se, vrida och känna på saker för att förstå dem och hur de relaterar till deras vardag. Relationen mellan lärare och elever kommer sannolikt aldrig att kunna ersättas fullt ut med teknik.       

Att läsa eller interagera med en simulation eller modell är aldrig samma sak som att faktiskt sätta sig med en arbetsuppgift och utföra den tillsammans med en erfaren lärare. I kombination med att sitta tillsammans med andra elever med olika bakgrund och kompetens, i en strukturerad miljö där alla vill lära sig ämnet, skapas synergier för lärande som är svåra att slå.

  • Traditionellt klassrumslärande kan med stor fördel kombineras med andra former av lärande. Övningar online, kombinerat med forum och chatt, ger personer med olika inlärningssätt fler möjligheter att angripa ämnet, när och var det passar dem.

Onlineutbildning - distansutbildning

Även om klassrumsutbildning fortfarande är vanligt så utvecklas e-learning snabbt och minskar kostnader för lokaler och lärare. E-learning är bra för att utbilda stora grupper över stora avstånd. Det kan dock vara en nackdel att eleverna tappar den direktkontakt mellan elev och lärare som en klassrumsutbildning ger. En onlineutbildning, eller distansutbildning, är en bra lösning på detta. Läraren presenterar utbildningen live över nätet och eleverna, oavsett var de sitter, kan ställa frågor och få svar direkt.      

Förutsättningarna som krävs för en distansutbildning är i grunden ganska enkla. Som lärare behöver du en dator där du kan presentera material genom en video-chatt (tex Microsoft Teams). Det går även att lägga sin utbildning i ett Learning Management System (LMS), som är anpassat för distansutbildningar. Fördelen med detta är att man i samma LMS kan skapa uppgifter inför certifiering och även få en gemensam arbetsyta, med chatt och forum för både lärare och elever. Detta minskar den manuella administrationen.

  • Med ett förberett manus och en guide innan kursstart blir det mindre överraskningar under föreläsningen.
  • Gruppdiskussioner är svårt, håll hellre en ledd diskussion där läraren delar ut ordet till en elev i taget.

Utbildningsmaterial

En lyckad utbildning kräver ett bra utbildningsmaterial. Ju fler sinnen som aktiveras, desto lättare kommer du ihåg. Om du inte bara ser en text utan även hör en speaker så minns du mer. Genom att lägga in en simulator där eleven kan öva inom ett gränssnitt går det dessutom att träna muskelminnet. Simulatorer och andra interaktiva moment som övningar och quiz gör dessutom att eleven ständigt håller sig aktiv och alert, vilket är en förutsättning för att informationen ska fastna. Vi hjälper er att skapa bra utbildningsmaterial som eleven kommer ihåg.

Ett bra utbildningsmaterial kräver att varje enskild del håller så hög kvalitet som möjligt. Vi arbetar därför med olika kompetenser för att bygga utbildningar. Vi har grafiker som ritar bilder, tekniska skribenter som skriver texter och pedagoger som bygger utbildningsstrukturer. Tillsammans skapar vi en utbildning som är lätt att ta till sig och samtidigt är underhållande att gå.

Vi ser en spännande framtid där behovet för utbildning kommer att öka samtidigt som teknikerna och möjligheterna blir fler. Vi kan redan idag komplettera ett utbildningsmaterial för en klassrumsutbildning med en Virtual Reality-lösning (VR) där eleven kan kliva in i ämnet och inte bara lyssna, utan även se, känna och vrida på innehållet.

  • Kombinera flera olika typer av utbildningsmaterial för bästa inlärningsresultat.