Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

Utbildningsmaterial

En lyckad utbildning kräver ett bra utbildningsmaterial. Ju fler sinnen som aktiveras, desto lättare kommer du ihåg. Om du inte bara ser en text utan även hör en speaker så minns du mer. Genom att lägga in en simulator där eleven kan öva inom ett gränssnitt går det dessutom att träna muskelminnet. Simulatorer och andra interaktiva moment som övningar och quiz gör dessutom att eleven ständigt håller sig aktiv och alert, vilket är en förutsättning för att informationen ska fastna. Vi hjälper er att skapa bra utbildningsmaterial som eleven kommer ihåg.

Ett bra utbildningsmaterial kräver att varje enskild del håller så hög kvalitet som möjligt. Vi arbetar därför med olika kompetenser för att bygga utbildningar. Vi har grafiker som ritar bilder, tekniska skribenter som skriver texter och pedagoger som bygger utbildningsstrukturer. Tillsammans skapar vi en utbildning som är lätt att ta till sig och samtidigt är underhållande att gå.

Vi ser en spännande framtid där behovet för utbildning kommer att öka samtidigt som teknikerna och möjligheterna blir fler. Vi kan redan idag komplettera ett utbildningsmaterial för en klassrumsutbildning med en Virtual Reality-lösning (VR) där eleven kan kliva in i ämnet och inte bara lyssna, utan även se, känna och vrida på innehållet.

  • Kombinera flera olika typer av utbildningsmaterial för bästa inlärningsresultat.