Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

Behovsanalys

För att välja rätt form av utbildning är det flera saker som behöver tas i beaktande. Vad är ämnet, vilken är målgruppen och vad är syftet? Vi vet att en utbildning kan vara väldesignad, med engagerade lärare och bra innehåll, men om målet med utbildningen inte är tydligt för studenterna så faller den ändå. Det är därför viktigt att göra en behovsanalys. Teoretiska ämnen lider extra mycket av vaga mål. Om en anställd inte kan relatera ämnet till sina arbetssysslor är risken stor att utbildningen är bortglömd om en vecka eller två.

Identifiera först vad utbildningen ska åstadkomma och vem utbildningen är riktad till. Bestäm vad som ska vara uppnått efter avslutad kurs och kartlägg vilka luckor som behöver fyllas i elevernas kunskaper för att de ska nå dit. 

När vi har identifierat målgrupp och syfte kan vi börja skräddarsy utbildningen. Ofta finns det redan mycket material som i form av video, instruktionsmanualer och presentationer som kan användas som grund för nya utbildningar. Dessa kan då anpassas i språk, innehåll och format.

Andra behov, som uppföljning och certifiering, tas också i beaktande för att få ut det mesta av utbildningen och göra den så kostnadseffektiv som möjligt.

  • Se till att definiera tydliga, mätbara mål med er utbildning.