Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

Klassrumsutbildning

Även om det blir allt vanligare att övergå i onlineutbildning så är klassrumsutbildningar fortfarande viktiga för praktiska moment. Faktum är att många människor behöver se, vrida och känna på saker för att förstå dem och hur de relaterar till deras vardag. Relationen mellan lärare och elever kommer sannolikt aldrig att kunna ersättas fullt ut med teknik.       

Att läsa eller interagera med en simulation eller modell är aldrig samma sak som att faktiskt sätta sig med en arbetsuppgift och utföra den tillsammans med en erfaren lärare. I kombination med att sitta tillsammans med andra elever med olika bakgrund och kompetens, i en strukturerad miljö där alla vill lära sig ämnet, skapas synergier för lärande som är svåra att slå.

  • Traditionellt klassrumslärande kan med stor fördel kombineras med andra former av lärande. Övningar online, kombinerat med forum och chatt, ger personer med olika inlärningssätt fler möjligheter att angripa ämnet, när och var det passar dem.