Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Quick guides

En quick guide, eller snabbstartsguide, är en kort och visuell instruktion som snabbt visar hur du kommer igång med en produkt. Den innehåller minimalt med text och minskar översättningskostnader. Det optimala är att quick guiden innehåller så lite text att den kan användas oavsett språk.

  • Ha alltid en tydlig friskrivningsklausul på framsidan, av typen “Denna quick guide ersätter inte installationsmanualen”.
  • Kom ihåg att ta med varningar!
  • Ibland är text lämpligare.