Grafisk information

Bilder och grafisk information är ett kraftfullt sätt att förmedla information på. För många av oss är det lättare att ta till sig en bild än en text, och genom att ersätta text med bilder sänker vi dessutom översättningskostnaderna. Detta uppnås genom lång erfarenhet av bildbaserad information, både som klassiska illustrationer men också som animationer och 3D-visualisering.

Illustrationer

En bild säger mer än tusen ord. Oavsett om du behöver hjälp med en produktbild för mässbruk, eller illustrationer till en hel manual, så hjälper vi dig hitta den stil du behöver.

Vi använder gråskalor, linjer och skuggningar för att göra bilderna levande. Det finns en hel del program som kan producera 2D-illustrationer från CAD men programmen klarar ännu inte att ersätta allt som en illustratör bidrar med.

Bild på en illustration.
handritat.jpg

Serietidningsstilen är en annan bildtyp. Syftet med den här stilen är ofta att få konsumenten att slappna av och inte uppfatta informationen som så komplicerad. Färg och form är oftast något som tas in positivt men det används traditionellt sett väldigt lite inom teknisk information. Det är bra att ta fram ett formspråk som gör komplex information lättare att förstå.