Grafisk information

Bilder och grafisk information är ett kraftfullt sätt att förmedla information på. För många av oss är det lättare att ta till sig en bild än en text, och genom att ersätta text med bilder sänker vi dessutom översättningskostnaderna. Detta uppnås genom lång erfarenhet av bildbaserad information, både som klassiska illustrationer men också som animationer och 3D-visualisering.

Interaktiv visualisering

Interaktiv visualisering är ett brett begrepp som har många användningsområden. En interaktiv visualisering ger möjligheten för olika beslutsfattare att se samma sak framför sig. Det går att se tydliga vinster i tidseffektivitet när det gäller beslut kring byggnation när man går från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen.

Interaktiva visualiseringar kan vara allt från mycket detaljerade monteringsinstruktioner eller sprängskisser, till fördjupade simuleringar av planerad bostads- eller kommersiell utveckling. Det används även till information inom medicin, geografi och datavetenskap. Med realtidsgrafik går det att skapa slående upplevelser.

  • Använd interaktiv visualisering för att förtydliga information vid utbildning. Det skapar ett intuitivt och effektivt studiematerial.