Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

E-learning

En e-learning ska vara engagerande, spännande och innehålla information som uppfattas som relevant. Alla lär sig på olika sätt, vissa vill ha korta pass på max fem minuter medans andra föredrar en flexibel lösning som kan användas när och vart dom vill. Barn lär sig genom lek och vi vill påstå att detta även gäller för oss vuxna. Genom spelifiering är det möjligt att skapa interaktiva uppgifter, tävling mellan olika elever eller en enkel story att följa. Att använda både bild, text, video och speakerröst gör att flera sinnen aktiveras. Med interaktiva uppgifter, eller en simulator, går det även att träna muskelminnet.

Många företag har redan en del utbildningsmaterial av varierande kvalitet i PowerPoint-format. Med enkla handpålägg går det att fräscha upp detta och ta in det i en e-learningstruktur. Genom att dessutom lägga till en adminmodul (Learning Management System, LMS) kan utbildningarna förmedlas och förvaltas på ett enkelt sätt.

  • Inventera vilken information ni redan har i PowerPoint-format och återanvänd denna som bas för att skapa e-learning.