Socialt ansvar

Det är viktigt för oss att försöka peppa och hjälpa människor som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka eller att hitta något de är duktiga på, som kan leda vidare till en bra framtid. Alla kan göra något bra! Kanske har man en funktionsnedsättning, har hamnat i utmattning, eller kanske är man arbetslös och inte vet vad man vill eller hur man ska komma vidare. När vi har möjlighet hjälper vi till med praktik med meningsfulla arbetsuppgifter, eller ibland timanställning när det finns uppgifter vi kan dela med oss av. Hos oss hittar man också pepp och gemenskap.

Vi stödjer

Vi på Condesign Devarion värnar om våra medmänniskor och har därför valt att sponsra följande organisationer:

Frivilliga insatser vid kris och katastrof 

FIKK är en organisation som hjälper samhället vid händelse av en kris eller katastrof. FIKK samordnar frivilliga resurser och finns även om en anhörig försvinner. De publicerar efterlysning samt organiserar eftersök. FIKK kontaktar alltid Polis innan publicering. 

Aktiv Skola 

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap för att skapa en bättre skola i Sverige. Fokus ligger på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Aktiv Skola erbjuder kostnadsfritttidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt utbildningsmaterial kring detta till Sveriges alla skolor. 

Giving People 

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. 

Missing People 

Missing People är en rikstäckande, ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. 

Noll Tolerans mot Mobbning 

Noll Tolerans mot Mobbning (NTM) arbetar för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar, utbildningsmaterial och filmer har de utbildat tusentals lärare. NTMs idé är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt utbildningsmaterial.