Grafisk information

Bilder och grafisk information är ett kraftfullt sätt att förmedla information på. För många av oss är det lättare att ta till sig en bild än en text, och genom att ersätta text med bilder sänker vi dessutom översättningskostnaderna. Detta uppnås genom lång erfarenhet av bildbaserad information, både som klassiska illustrationer men också som animationer och 3D-visualisering.

Handritade bilder

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder utveckla sitt bildspråk, och ta fram bilder för att förtydliga information. Beroende på vad som ska förtydligas och vilken känsla man vill förmedla så kan olika bildstilar användas, en av dessa är handritade illustrationer.

Handritade skisser och storyboards kan användas tidigt i arbetsprocessen. Dessa granskas och godkänns innan arbetet tas vidare. Fördelen med det är att det snabbt går att ta fram fler förslag och skapa en tydlig vision av slutresultatet, utan att överarbeta illustrationer som ändå kan komma att ändras.

  • Olika bildstilar signalerar olika saker. Fundera över vilken stil som bäst förmedlar den information och känsla som efterfrågas för varje enskild produktion eller tillfälle.