Nätverk

Vi tycker att det är viktigt med samarbete och att utbyta kunskap och erfarenheter med andra.

Några samarbetspartners

Hermods

Yrkeshögskolan, YH, är en utbildningsform som är direkt skapad efter näringslivets behov. Utbildningarna tas fram tillsammans med företag som verkar i branscher där efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens är stor. Ett koncept som visat sig vara mycket lyckat både för studerande och för företag.

Vi på Condesign Devarion är engagerade i de YH-utbildningar som finns inom vår bransch, både i ledningsgrupper och som utbildare. Tillsammans med Hermods har vi levererat ett stort antal lärarledda kurser inom teknisk information. Det här ger oss goda relationer med studenterna och är vår främsta rekryteringsbas. Då många av oss har hållit ett antal kurser, både i klassrum och IT-baserade, har vi koll på vad som krävs av ett bra utbildningsmaterial. I alla typer av utbildningar behövs det variation och upplägg som hjälper både lärare och elever. Det skapar vi bland annat genom att integrera spelifiering i det pedagogiska materialet.

Infomagine

Infomagine är en avknoppning från Condesign Devarion som specialiserar sig på spelteknik, VR och interaktivitet, med 13 års erfarenhet av projekt med spelutvecklingsteknik mot industrin. Infomagine erbjuder också flera produkter, exempelvis ett smart planeringsverktyg för stora bygg- och anläggningsprojekt.

Idag har vi ett nära samarbete för att kunna presentera våra kunders information på ett enkelt och smart sätt med den senaste tekniken. Vid behov kopplar vi in Infomagines spetskompetens i våra projekt. Det kan till exempel handla om att vi vill lägga in mer interaktivitet i en e-learning. Istället för att behöva använda en fysisk modell som ska flyttas runt för demonstration kan man simulera interaktiv styrning i en 3D-modell, som en del i en e-learningutbildning. Det sparar mycket tid och pengar för våra kunder.

Våra båda företag är lika i värderingar, förhållnings- och arbetssätt, vi ifrågasätter och utmanar oss själva och varandra med nya lösningar och teknik. Väldigt nyttigt och utvecklande, både för oss och för resultaten vi åstadkommer.

Projectline

Condesign Devarion samarbetar sedan många år med företaget Projectline runt marina projekt. Projectline har stor erfarenhet av projektledning av komplexa projekt och Integrerat Logistikstöd (ILS).

ILS är en ledningsprocess som främst används inom försvars- och tågindustrin, men också i verksamheter där drift och underhållsmässighet är i fokus. “Integrerat” avser hela produktlivscykeln, “logistik” syftar på reservmaterielhantering och “stöd” syftar på processer och hjälpmedel. Metoden säkerställer att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och förvaras till rätt kostnad.

Resultatet av ett bra ILS-arbete är att reservdelar, specialverktyg, dokumentation och utbildning finns tillgängliga vid leverans, samt att reservdelsförsörjning och erforderlig expertkompetens finns tillgänglig under hela produktcykeln.

I projekten står Condesign Devarion för dokumentationsupplägg och produktion. Vi kan bland annat göra det möjligt för vår kund att beställa sin dokumentation via ett orderformulär på webben. Formuläret är uppbyggt så att det matchar profilerna i vårt XML-system. Därifrån går det sedan att exportera till en rad olika format som levereras till slutkund.

Nätverk vi ingår i

Compare

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets.

OffshoreVäst

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn. Arbetet är inriktat mot Olja & gas, Havsbaserad vind, Havsenergi från vågor, strömmar och tidvatten och Marin bioenergi.

Handelskammaren

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation som arbetar för att utveckla det värmländska näringslivet. Tillsammans med sina medlemsföretag skapar de ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet i länet.