Utbildning

Här anpassas utbildningar efter dina behov och målgrupper. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på utbildningsmaterial är e-learning, lärarkompendium, presentationer, elevkompendium och simulatorer.

Onlineutbildning - distansutbildning

Även om klassrumsutbildning fortfarande är vanligt så utvecklas e-learning snabbt och minskar kostnader för lokaler och lärare. E-learning är bra för att utbilda stora grupper över stora avstånd. Det kan dock vara en nackdel att eleverna tappar den direktkontakt mellan elev och lärare som en klassrumsutbildning ger. En onlineutbildning, eller distansutbildning, är en bra lösning på detta. Läraren presenterar utbildningen live över nätet och eleverna, oavsett var de sitter, kan ställa frågor och få svar direkt.      

Förutsättningarna som krävs för en distansutbildning är i grunden ganska enkla. Som lärare behöver du en dator där du kan presentera material genom en video-chatt (tex Microsoft Teams). Det går även att lägga sin utbildning i ett Learning Management System (LMS), som är anpassat för distansutbildningar. Fördelen med detta är att man i samma LMS kan skapa uppgifter inför certifiering och även få en gemensam arbetsyta, med chatt och forum för både lärare och elever. Detta minskar den manuella administrationen.

  • Med ett förberett manus och en guide innan kursstart blir det mindre överraskningar under föreläsningen.
  • Gruppdiskussioner är svårt, håll hellre en ledd diskussion där läraren delar ut ordet till en elev i taget.