Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Processdokumentation

Processdokumentation kan vara dokumentation för processindustrin, eller att dokumentera en process. För oss är det båda varianterna.

Processindustri

Många underleverantörer resulterar i mycket dokumentation från olika håll. En av de svåraste delarna av leverans inom processindustrin är att det finns så många
underleverantörer och att det blir svårt att få struktur och helhet i arbetet.

För att få dokumentation av leverantörerna med den struktur ni önskar, och att få den i tid, är det viktigt att arbeta med rätt processer och kravställningar.

Se till att ta fram bra kravställningsdokumentation som inköpsavdelningen kan använda när delar köps in. På så sätt får ni en bättre struktur och kraven blir definierade och rätt ställda från början.

  • Se till att ta fram bra kravställningsdokumentation, som inköpsavdelningen kan använda när delar köps in. På så sätt får ni en bättre struktur och alla krav är definierade och rätt ställda från början.

Dokumentation av processer

Oavsett om vi tar fram instruktioner för ett flygplan, eller om hur kommunen ska hantera klagomål på sophämtningen, så är en instruktion en instruktion. Samma regler gäller. Enkelhet, tydlighet och målgruppsanpassad information fungerar för att beskriva alla former av processer.

Bild på poster med en process.