Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Checklistor

En checklista gör det enkelt att kontrollera procedurer, till exempel för garantiåtaganden. Det är möjligt att per automatik få ut en checklista direkt från en instruktion i XML. Om ni har andra bolag som sköter installation och service så kan ni övervaka det direkt, eller i efterhand, och få koll på att alla moment är åtgärdade och att checklistan är underskriven.

  • Anpassa gärna formatet till situationen. Är det lämpligt med en app i telefonen eller är ett utskrivet formulär bättre? Tänk på var jobbet ska utföras och vem som ska samla in data. Är det ute i fält, så att serviceteknikern kan föra in data direkt i en app, eller är det på hemmakontoret där någon för in resultaten från skrivna formulär?