Grafisk information

Bilder och grafisk information är ett kraftfullt sätt att förmedla information på. För många av oss är det lättare att ta till sig en bild än en text, och genom att ersätta text med bilder sänker vi dessutom översättningskostnaderna. Detta uppnås genom lång erfarenhet av bildbaserad information, både som klassiska illustrationer men också som animationer och 3D-visualisering.

Animationer

Video är ett utmärkt sätt att presentera en produkt på men ibland finns det inte förutsättningar att skapa en. Det kan till exempel vara för att produkten ännu bara är en idé på papper eller att produkten är svår att filma. Då är animation en bra lösning, det går också utmärkt att kombinera animation och video för att skapa en attraktiv bild av produkten. Animationer kan göras i både 2D och 3D, beroende på era behov och önskemål.

Med hjälp av CAD-material går det att skapa realistiska filmer långt innan kunden har produkten i handen. Fördelen med detta är att säljare kan presentera produkten för framtida kunder, och att det finns möjlighet att skapa utbildningsmaterial för nuvarande kunder innan produkten finns på marknaden.

  • Ett tips när du skapar animationer är att göra ett tydligt manus innan du sätter igång, för att minska behovet av korrektur senare i processen.