Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Webbproduktion

Attraktiv, funktionell och lätt att uppdatera är en tumregel för såväl webbplatser och intranät som för appar. Skapa en levande webbnärvaro som erbjuder dina användare målgruppsanpassad, lättnavigerad information, och där stöd för t.ex. tjänster, säljprocesser och sociala medier kan integreras utifrån dina behov.

  • Gör det direkt klart vad du erbjuder. Även om vi många gånger tenderar att fokusera mer på grafik än text när det gäller design, är båda viktiga när du planerar rubriken på din hemsida. Använd sammanhängande bilder och text för att direkt berätta för dina besökare vem du är och vad du erbjuder.