Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Tekniska beskrivningar

Har du en teknisk produkt som du behöver beskriva, och tycker det är svårt att balansera språket mellan sälj och teknisk fakta? Tekniska beskrivningar, produktblad eller broschyrer har sällan bara en målgrupp och behöver anpassas efter tillfälle.

En mässa kan vara säljprocessens första fas och där är syftet är att få personer intresserade. I nästa fas kan det handla om en offert där tekniska beskrivningar skickas med, mottagaren kan vara en inköpare eller ingenjör.

Förutom i säljprocessen används också den tekniska beskrivningen vid konstruktion, installation och montage, det är då främst tekniska data som används. Om det finns en bra installationsmanual behövs inte den tekniska beskrivningen, men i många fall är den med där också. Tekniska beskrivningar kan också användas i olika slags utbildningar för att förstå produkten.

Enligt maskindirektivet måste tekniskt data alltid vara detsamma i manual, produktblad, webb och annat. Därför är det viktigt att hålla kraven som maskindirektivet ställer.

Bild på datablad.

  • Publicera teknisk data internt på ett ställe och ha endast en ansvarig för varje post. Då är det möjligt att med olika tekniker länka in informationen i exempelvis en teknisk beskrivning.