Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Reservdelskataloger

Många företag har inte koll på sin eftermarknadsstrategi, utan hjälper sina kunder genom att leverera reservdelar när behovet uppstår. På sikt kan det vara en dyr lösning. Kostnaderna för att underhålla alla reservdelar under många år äter snabbt upp vinsten från försäljningen. Idag säljer många företag sina produkter nästan helt utan vinstmarginaler, bara de får skriva ett serviceavtal. Det är på eftermarknaden pengarna ska tjänas.

På senare år har vi arbetat mycket med att sätta upp och underhålla serviceportaler, det centrala i den är en reservdelskatalog. Med dagens teknik går det att
skapa interaktiva modeller där du direkt kan snurra runt, spränga isär och peka ut den reservdel du behöver. Lägga den direkt i en varukorg eller högerklicka för att
öppna instruktionen för hur du byter ut den. Ladda ner instruktionen i lämpligt format eller titta på en animation inne i serviceportalen. Möjligheterna är många.

Det är möjligt att förbereda sin data, CAD-modeller och teknisk dokumentation, för att vara beredd på en sådan förändring.

Fördelar med effektiv reservdelshantering och -information: 

  • Minskad tid för driftstopp på maskiner och utrustning 
  • Mindre risk för felbeställningar 
  • Minskade tryck- och distributionskostnader för reservdelskataloger (pappersversioner) 
  • Möjlighet att upptäcka onormalt slitage tidigare genom genererade rapporter på förbrukade reservdelar
  • Högre servicenivå och leveranskvalitet

  • Märk ut reservdelarna redan i CAD-filen så kommer hela reservdelshanteringen bli lättare från början. Detta kan också underlätta olika typer av automation.