3D-visualisering

3D-visualisering har och håller på att genomgå en revolution. Utvecklingen sker i rasande fart, där hårdvara och mjukvara tillsammans flyttar fram gränserna för vad som är möjligt. Med den senaste hårdvaran flyttas all beräkningskraft från dyra serverlösningar till ett enda grafikkort, som dessutom beräknar animationen i nära realtid, till skillnad från gårdagens lösning där en bild kunde ta flera minuter, ibland timmar, att beräkna.

Syftet med en 3D-visualisering är ofta detsamma, att framhäva en produkt eller funktion på ett tydligt och säljande sätt. Som regissör för en 3D-visualisering behöver du inte oroa dig för de annars så begränsande fysiska lagarna. Du kan utan svårighet gå från en översiktsbild på en maskinpark till en inzoomning på molekylnivå, allt i en och samma scen. Du kan ignorera verklighetens ljusförhållande och ändå filma djupt inne i ett motorutrymme där det annars skulle vara svårt att få en bra bild. Dessutom finns ingen risk för trasiga produkter eller smuts som döljer det väsentliga.

Allt detta gör att det, flera månader innan en produkt kommer ut på marknaden, är möjligt att skapa filmer och bilder som lyser upp produktens fördelar.

  • Se till att manus är helt spikat innan produktion påbörjas. Sena ändringar som påverkar manus kan bli väldigt dyra. 
  • För mindre företag är det ofta ett betydligt mer prisvärt alternativ att använda sig av nättjänster för rendering där ni betalar per bild, istället för att köpa in en egen renderingsfarm.

Animationer

En video är ett utmärkt sätt att presentera en produkt på, men ibland finns det förutsättningar som gör att det inte går att skapa en video. Det kan till exempel handla om att produkten än så länge bara finns på pappret som en idé, att produkten är otymplig att filma eller att produktionskostnaden för film är för stor. Då är en animation en bra lösning. Det går även att med fördel blanda animation med video för att skapa en attraktiv bild av sin produkt.

Med hjälp av en animation är det möjligt att visa en produkt innan den finns i verkligheten. Animationer kan göras i antingen 2D eller 3D, beroende på önskemål.

Genom att använda sig av CAD-material går det att skapa realistiska filmer långt innan kunden har produkten i handen. Fördelar med detta är dels att säljare kan presentera produkten för framtida kunder, dels att det finns möjligheter att skapa utbildningsmaterial för att förbereda nuvarande kunder på de nya produkterna innan de finns på marknaden.

  • Ett tips när du skapar animationer är att göra ett tydligt manus innan du sätter igång, för att minska behovet av korrektur senare i processen.

Interaktiv visualisering

Behovet av att visa och åskådliggöra information har funnits så länge det har funnits människor.

Visualisering är idag en viktig del inom många områden och skapar ofta en möjlighet för olika beslutsfattare att se samma sak framför sig. Det går till exempel att se tydliga vinster i tidseffektivitet vad det gäller beslut kring byggnation när man gått från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen. Interaktiv visualisering är ett ganska brett begrepp. Det finns ett stort utbud av applikationer och användningsområden.

Det kan vara allt ifrån mycket detaljerade monteringsinstruktioner eller sprängskisser, perfekta för servicehandböcker eller produktdemonstrationer, till fördjupade simuleringar av planerad bostads- eller kommersiell utveckling. Det används även till information inom områden som medicin, geografi och datavetenskap. Genom att arbeta med modern teknologi som realtidsgrafik går det att skapa de mest slående upplevelser!

  • Använd med fördel interaktiv visualisering att förtydliga information vid utbildning, för att skapa ett intuitivt och effektivt studiematerial.

Illustrationer

Normalt när vi pratar om illustrationer är det 2D-illustrationer vi menar. I tekniska sammanhang pratas det ofta om streckillustrationer, så kallade wire-frames. Genom att exportera rakt från en CAD-modell går det att med olika programvaror få ut bra streckbilder, som dock är lite kantiga och döda.

Det är en bra idé att använda sig av olika gråskalor på linjer och skuggningar för att göra bilderna mer levande. Nu kommer en hel del programvaror som kan producera dessa 2D-illustrationer utifrån CAD-programmen direkt, men tyvärr klarar inte programmen att ersätta allt som en illustratör bidrar med. 

Serietidningsstilen är en annan bildtyp. Där är ofta syftet att få konsumenten att slappna av och inte tycka att det är så komplicerat som det kanske ändå är. Färg och form är oftast någonting som tas in positivt och används för lite inom teknisk information.

Vare sig du letar efter någon som kan illustrera er nästa manual eller ta fram en produktbild för mässbruk så hittar vi den stil du behöver.

Handritade bilder

Bilder används med fördel för att förtydliga information. Beroende på vad som ska förtydligas och vilken känsla man vill förmedla kan olika bildstilar användas. En av dessa är handritade illustrationer. 

Handritade illustrationer passar bra för att avdramatisera en situation, förmedla en viss känsla och följa det bildspråk som efterfrågas. En instruktion som till exempel visar hur första hjälpen utförs kan enkelt avdramatiseras med en handritad bild istället för ett foto. Känslan av realism och tydlighet behålls utan ovidkommande detaljer som kan upplevas obehagliga. 

Handritade skisser och storyboards kan användas tidigt i arbetsprocessen. Dessa granskas och godkänns innan arbetet sedan tas vidare till nästa nivå. Fördelen med den här metoden är att det går snabbt att ta fram fler förslag och skapa en tydlig vision av slutresultatet, utan att överarbeta illustrationer som sedan eventuellt behöver ändras.

I arkitektbranschen har handritade bilder, kanske med lite akvarellfärg på, funnits i många år. Under de två senaste åren har vi sett att kunder vill ha lite annorlunda approach på vissa produkter eller tjänster. 

  • Olika bildstilar signalerar olika saker. Fundera över vilken bildstil som bäst förmedlar den information och den känsla som efterfrågas för varje enskild produktion eller tillfälle.