Grafisk information

Bilder och grafisk information är ett kraftfullt sätt att förmedla information på. För många av oss är det lättare att ta till sig en bild än en text, och genom att ersätta text med bilder sänker vi dessutom översättningskostnaderna. Detta uppnås genom lång erfarenhet av bildbaserad information, både som klassiska illustrationer men också som animationer och 3D-visualisering.

3D-visualisering

En 3D-visualisering framhäver en produkt eller funktion på ett tydligt och säljande sätt. En 3D-visualisering behöver heller inte oroa sig för begränsande fysiska lagar. Det är möjligt att gå från översiktsbild till inzoomning på molekylnivå, i en och samma scen. Det går också att ignorera verklighetens ljusförhållande och ändå filma djupt inne i ett motorutrymme där det annars skulle vara svårt att få en bra bild. Dessutom finns ingen risk för trasiga produkter eller smuts som döljer det väsentliga i bilden.

Utvecklingen och 3D-visualisering sker i rasande fart där hårdvara och mjukvara tillsammans flyttar fram gränserna för vad som är möjligt. Med den senaste hårdvaran flyttas all beräkningskraft från dyra serverlösningar till ett enda grafikkort, som dessutom beräknar animationen i nära realtid, till skillnad från gårdagens lösning där en bild kunde ta flera minuter, ibland timmar, att beräkna. Detta gör det möjligt att skapa filmer och bilder som visar produktens fördelar, redan flera månader innan produkten kommit ut på marknaden.

Bild på dator med visualisering.

  • Se till att manus är helt spikat innan produktion påbörjas. Sena ändringar som påverkar manus kan bli väldigt dyra. 
  • För mindre företag är det ofta ett betydligt mer prisvärt alternativ att använda sig av nättjänster för rendering där ni betalar per bild, istället för att köpa in en egen renderingsfarm.

Animationer

Video är ett utmärkt sätt att presentera en produkt på men ibland finns det inte förutsättningar att skapa en. Det kan till exempel vara för att produkten ännu bara är en idé på papper eller att produkten är svår att filma. Då är animation en bra lösning, det går också utmärkt att kombinera animation och video för att skapa en attraktiv bild av produkten. Animationer kan göras i både 2D och 3D, beroende på era behov och önskemål.

Med hjälp av CAD-material går det att skapa realistiska filmer långt innan kunden har produkten i handen. Fördelen med detta är att säljare kan presentera produkten för framtida kunder, och att det finns möjlighet att skapa utbildningsmaterial för nuvarande kunder innan produkten finns på marknaden.

  • Ett tips när du skapar animationer är att göra ett tydligt manus innan du sätter igång, för att minska behovet av korrektur senare i processen.

Interaktiv visualisering

Interaktiv visualisering är ett brett begrepp som har många användningsområden. En interaktiv visualisering ger möjligheten för olika beslutsfattare att se samma sak framför sig. Det går att se tydliga vinster i tidseffektivitet när det gäller beslut kring byggnation när man går från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen.

Interaktiva visualiseringar kan vara allt från mycket detaljerade monteringsinstruktioner eller sprängskisser, till fördjupade simuleringar av planerad bostads- eller kommersiell utveckling. Det används även till information inom medicin, geografi och datavetenskap. Med realtidsgrafik går det att skapa slående upplevelser.

  • Använd interaktiv visualisering för att förtydliga information vid utbildning. Det skapar ett intuitivt och effektivt studiematerial.

Illustrationer

En bild säger mer än tusen ord. Oavsett om du behöver hjälp med en produktbild för mässbruk, eller illustrationer till en hel manual, så hjälper vi dig hitta den stil du behöver.

Vi använder gråskalor, linjer och skuggningar för att göra bilderna levande. Det finns en hel del program som kan producera 2D-illustrationer från CAD men programmen klarar ännu inte att ersätta allt som en illustratör bidrar med.

Bild på en illustration.
handritat.jpg

Serietidningsstilen är en annan bildtyp. Syftet med den här stilen är ofta att få konsumenten att slappna av och inte uppfatta informationen som så komplicerad. Färg och form är oftast något som tas in positivt men det används traditionellt sett väldigt lite inom teknisk information. Det är bra att ta fram ett formspråk som gör komplex information lättare att förstå.

Handritade bilder

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder utveckla sitt bildspråk, och ta fram bilder för att förtydliga information. Beroende på vad som ska förtydligas och vilken känsla man vill förmedla så kan olika bildstilar användas, en av dessa är handritade illustrationer.

Handritade skisser och storyboards kan användas tidigt i arbetsprocessen. Dessa granskas och godkänns innan arbetet tas vidare. Fördelen med det är att det snabbt går att ta fram fler förslag och skapa en tydlig vision av slutresultatet, utan att överarbeta illustrationer som ändå kan komma att ändras.

  • Olika bildstilar signalerar olika saker. Fundera över vilken stil som bäst förmedlar den information och känsla som efterfrågas för varje enskild produktion eller tillfälle.