Informationsmaterial

Här anpassas informationsprodukter efter dina behov och målgrupp. Det skapas tydlig, enkel och målgruppsanpassad information som är både kostnadseffektiv och går att återanvända. Några exempel på informationsmaterial är manualer, checklistor, presentationer, reservdelslistor och tekniska produktblad.

Integrerat underhållsstöd, ILS

Genom att analysera tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsbehov redan under produktutvecklingen kan du minska produktens totala livscykelkostnad. Ett proaktivt ILS-arbete är en av faktorerna bakom en optimerad uptime för användaren och säkerställer bland annat att dokumentation, reservdelar och utbildningsmaterial finns på plats när produkten lanseras, liksom processer för underhåll.